Gymnasium "Dzherelo"

Komyshuvakha, Zaporizhzhia region