Mykolaiv

Admiral Makarov National University of Shipbuilding