Mykolaiv International Airport

Balovne, Mykolaiv region