Mykolaiv National University. Auditorium 1

Mykolaiv