Mykolaiv National University. Auditorium 2

Mykolaiv