Mykolaiv National University. Auditorium 3

Mykolaiv