Nadbuzkyi Professional Agrarian Lyceum

Nadbuzke, Mykolaiv region