Burnt house, Shyroka Street

Posad-Pokrovske, Kherson region