Zasilskyi Sugar Factory

Pervomayske, Mykolaiv region